Juha Leinonen suoritti musiikkiopintonsa Porin musiikkiopistossa (nyk. Palmgren-konservatorio), Tampereen konservatoriossa ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa, josta valmistui musiikkipedagogiksi sekä säveltäjäksi. Hänen tärkein opettajansa oli säveltäjä Jouni Kaipainen. Monipuoliset analyysi- ja satsiopinnot Tampereen konservatoriossa 1980-luvulla yliopettaja, säveltäjä Esko Syvingin johdolla antoivat myöhemmille sävellysopinnoille tukevan pohjan ja käsityksen käsityötaidon ja muodon hallinnan merkityksestä musiikissa. Leinonen on osallistunut useille mestarikursseille, joissa tärkeimpänä vaikuttajana – ja myöhemmin myös mentorina – on ollut säveltäjä Magnus Lindberg.
Leinosen tuotanto kattaa laajasti länsimaisen taidemusiikin lajityyppejä: hän on säveltänyt soolosoitinteoksia, kamarimusiikkia, konserttoja, kamariorkesteri- ja orkesteriteoksia sekä vokaalimusiikkia, liedejä ja kuoroteoksia kaikille kuorotyypeille. Varhaiseen tuotantoon kuuluu myös teatterimusiikkia.
Leinosen tyyli ulottuu kompleksisesta motorisuudesta ja sykkivästä rytmikkyydestä aina seesteiseen lyyrisyyteen. Musiikki sisältää valikoidusti vaikutteita aina barokkimusiikista asti.
Leinosen sävellystekniikka vaihtelee tarkkaan strukturoidusta materiaalilähtöisestä tekotavasta vapaampaan, luontaisen musikaaliseen ja esteettisesti kahlitsemattomaan ilmaisuun. Leinonen ei ole koskaan hylännyt mitään musiikillista parametria estetiikassaan. 

Tunnistettavia elementtejä Leinosen musiikissa ovat mm. motiivinen ja temaattinen työskentely, imitaatiotekniikka, variointi, kontrapunktinen tekstuuri, itseään peilaavat harmoniat ja chaconnemainen harmoninen ajattelu. Runsas polyrytmiikka, kenttätekniikka ja klustertekniikka ovat hänen musiikkinsa tyylipiirteitä. Leinosen vahvuuksiksi on luettu ”tyylillinen monitahoisuus, joka tuottaa persoonallisia, vahvasti karakterisoituja teoksia”. Leinosen säveltäjäpersoonallisuutta leimaa hienovarainen eklektiikka.
Leinosen musiikkia on esitetty Suomessa ja ulkomailla sekä kamari- että orkesterikonserteissa, monilla suomalaisilla festivaaleilla ja Yleisradiossa. Hänellä on ollut useita sävellyskonsertteja.
Hän on tehnyt hedelmällistä yhteistyötä usean suomalaisen huippumuusikon kanssa. Hänen musiikkiaan ovat kantaesittäneet mm. fagotisti Otto Virtanen, huilisti Sami Junnonen, urkuri Ilpo Laspas, pianistit Joonas Ahonen ja Tuomas Turriago sekä klarinetisti Olli Leppäniemi, muutamia mainiten. Leinosen sävellyksiä on palkittu useissa sävellyskilpailuissa aina vuodesta 1975 alkaen.
Leinosen sävellystyötä ovat tukeneet Satakunnan taidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Taiteen Edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Säveltäjät ry:n Sibelius-rahasto, Madetoja-säätiö ja Musiikin Edistämiskeskus.